Thursday, May 03, 2012

päikene lahvatab heleda leegiga
aga meie näeme ikka ja ainult plekke

vusisevaid susisevai tahmaseid
suuri plekke
millega päike meile lagipähe
kiilakale kolbale ja kogu küürakate bandele
lajatab

magnetväljade kaja jääb ilmaruumi tuulutama
SAATUSE KAOTSIMINEK
laulvas revolutsioonis
Berliini müüri lõhkamisõhinas
nii et taustalgi pole enam
eesti, läti ja leedu asja
kulunud vidinakesed
mille sadu või umin
kidakeelselt ja kaudu
meie meeli riivab

seeeest on meil taskuid ja ekraane
täitev tegelik maailma mis loeb ja
sööb mille pugu on ilane ja kasvab
nii et meile ei jää aegagi
saatusega hüvasti jätta

Riia, 29. märtsil 2012